ฟรีแลนซ์ การทำงานในรูปแบบอาชีพอิสระที่ไม่มีอยู่จริง

FREELANCE อาชีพในฝันของใครหลาย ๆ คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษา ภาพฝันสวย ๆ ที่ต้องการเป็นเจ้านายตัวเอง ไม่ต้องการอยู่ในระบบเรียบกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป สามารถจัดสรรเวลาได้ตามต้องการนั้น โดยแท้จริงแล้วฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระโดยเนื้อแท้ในทางปฏิบัติเป็นอาชีพที่สามารถจัดการเรื่องส่วนตัวได้ง่ายกว่าผู้ประกอบอาชีพประจำ แต่ความมั่นคงทั้งในเรื่องรายได้ ความต่อเนื่องของงานรวมถึงระบบประกันสุขภาพต่าง ๆ ในยามเจ็บป่วย ฟรีแลนซ์ต้องมีวินัยและรับผิดชอบตัวเองสูงมาก

ฟรีแลนซ์เหมาะหรือไม่ ให้พิจารณาเงื่อนไขประกอบก่อนเดินทางนี้

การเลือกทำงานในรูปแบบของ FREELANCE หรืออาชีพอิสระ การตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางมีข้อแนะนำดี ๆ มาฝาก ลองตอบคำถามผ่านข้อสังเกตดังต่อไปนี้ให้ได้เสียก่อน หากครบถ้วนยอมรับได้ก็สามารถเข้าสู่เส้นทางนี้ได้ไม่ยากเพราะทำใจยอมรับเงื่อนไขในการเป็นกรรมกรทางสมองได้อย่างแท้จริงแล้วนั่นเอง ไม่เสียใจที่เลือกเดินทางนี้แน่นอน สิ่งแรกคือการ “พบปะผู้คนจำนวนมาก” เพราะการจะได้งานแต่ละชิ้นฟรีแลนซ์ต้องเข้าถึงลูกค้าเพื่อนำเสนอเงื่อนไขต่าง ๆ โดยตรงและเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายถึงจะเริ่มต้นทำงาน

คนที่ไม่ชอบเข้าสังคม มีเพื่อนน้อย ไม่มีความชำนาญในการต่อเจรจาต่อรองทั้งค่าแรง วันเวลาในการผลิตชิ้นงานคนลักษณะเหล่านี้ไม่เหมาะที่จะทำงานสายฟรีแลนซ์ หรือหาต้องการทำงานด้านนี้จริง ๆ แนะนำให้เลือกเข้าร่วมกับกลุ่มหรือทีมงานอื่น ๆ ค่อยรับงานทำตามคำสั่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็นฟรีแลนซ์รูปแบบหนึ่งแต่ก็มีอิสระเฉพาะที่ต้องการลาออกจากทีมเท่านั้น ออกเมื่อไหร่เวลาใดก็ได้ไม่มีใครห้ามเพราะหาคนมาแทนได้ง่ายนั่นเอง

ลักษณะการทำงาน การบรีฟงานและการแก้ไขงานตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

หลังจากผ่านขั้นตอนการเสนอราคาและขอเข้ารับงานเป็นที่เรียบร้อย ตกลงทำงานในราคาค่าแรงที่พึงพอใจได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปในระหว่างเวลาการทำงานฟรีแลนซ์ต้องมีการติดต่อประสานงานกับทางเจ้าของงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้งานที่รับจ้างมาได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามตามที่เจ้าของงานต้องการ

ที่สำคัญปัญหาที่พบบ่อยคือหลังจากบรีฟงานและเริ่มทำงานไปแล้วมีมากกว่า 50% ที่ต้องบรีฟงานเพิ่ม เปลี่ยนลักษณะงานในช่วยต่าง ๆ อยู่เสมอ ฟรีแลนซ์ที่มีลักษณะอุปนิสัยส่วนตัวดังต่อไปนี้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าหรือได้รับการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มีการบอกต่อระหว่างลูกค้าเพื่อรับงานใหม่น้อยมากได้แก่

  • ไม่มีความอดทนในการพูดคุย
  • เข้าใจยาก สื่อสารกับเจ้าของงานไม่ได้ ไม่กล้าถาม
  • มีอัตตาสูงย่อมทำให้การทำงานเป็นไปได้ยาก
  • ไม่แจ้งปัญหากรณีต้องแก้ไขงานเพราะบรีฟงานเพิ่มหรือสั่งงานเพิ่ม ทำให้ส่งไม่ตรงเวลา

 

ข้อควรระวังในงานฟรีแลนซ์ เดือนที่ว่างงานอยู่อย่างไร

อาชีพฟรีแลนซ์หากล่าวแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ต้องจากอาชีพหาเช้ากินค่ำ เป็นกรรมกรทางสมองและแรงงานในเวลาเดียวกัน ช่วงใดไม่มีงานเข้าช่วงนั้นคือไม่มีรายได้ประกอบกับลักษณะการทำงานที่ต้องทำงานคนเดียว ผลงานที่ออกมาจะถูกพัฒนาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกใจเจ้าของงานมากที่สุดก็ด้วยตัวเองลงมือทำ การขอคำปรึกษาคำแนะนำหรือทางแก้ไขปัญหาในงานเป็นไปได้ยาก แม้จะมีการตั้งกลุ่มฟรีแลนซ์อยู่บ้างแต่ต่างคนก็ต่างต้องทำงาน หางาน หารายได้สำหรับตัวเองมากที่สุดและที่สำคัญคือการปรึกษาหารือในกลุ่มอาจส่งผลให้ถูกดึงงานเสียลูกค้าไปก็ได้

 

สิ่งที่หาไม่ได้จากอาชีพฟรีแลนซ์วันหยุดและค่ารักษาพยาบาล

อาชีพฟรีแลนซ์รายได้เกิดขึ้นตามผลงานที่ส่งให้ผู้ว่าจ้าง รายได้แปรผันตรงตามจำนวนชิ้นงานและผู้ว่าจ้างและไม่ใช่ทุกคนจะมีงานจ้างทุกวันตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้การทำงานของฟรีแลนซ์จึงไม่มีเวลาและไม่มีวันหยุด ห้ามป่วย ห้ามลา ห้ามตาย ช่วงที่มีงานเข้าต้องรับให้มากที่สุดและทำงานออกมาให้มีคุณค่ามากที่สุดเพื่อชะลอเวลาให้จำนวนงานลดลงหรือว่างงานช้าที่สุดนั่นเอง

บทสรุปสำหรับผู้ที่กำลังจะเดินเข้าสู่วิถีฟรีแลนซ์

อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์แม้จะดูดีไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใด ๆ มีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นเป็นเพียงลักษณะการให้ความหมายในเชิงอุดมคติเท่านั้น การใช้ชีวิตในฐานะฟรีแลนซ์จริง ๆ แล้วจะพบว่าสิ่งเดียวที่เป็นอิสระคือการปฏิเสธรับงาน หรือการลาออกจากทีมเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วไม่มีเรื่องใดอิสระได้ 100% เลยสักเรื่องเดียว คิดวิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติให้ดีก่อนเดินเส้นทางนี้จะปลอดภัยมากที่สุด