8 เทรนด์ทักษะการทำงานแห่งอนาคตที่เด็กรุ่นใหม่ต้องมี

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือหุ่นยนต์อัตโนมัติก็เป็นตัวสำคัญที่จะมาเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน วัยทำงานหรือวัยเกษียณก็ตาม ทุกคนต้องมีการปรับตัว ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งในสังคมไทยปัจจุบัน เด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่ต่างก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นทุกวัน ฉะนั้นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก๋าต่างต้องพัฒนาทักษะของตนเพื่อให้สอดรับกับโลกแห่งอนาคตที่กำลังจะมาถึง ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่หุ่นยนต์หรือ AI ใดก็ไม่สามารถแทนที่ได้ จะมีสิ่งใดน่าสนใจบ้าง มาดูพร้อมกันเลย

8 ทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรฝึกฝนก่อนก้าวเข้าสู่โลกอนาคต

1. ความคิดสร้างสรรค์

สิ่งแรกทักษะการทำงานที่ควรพัฒนาเลย คือ ความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ต่างไปจากเดิมนั้นจะช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้นอีกระดับและนำไปสู่ความสำเร็จ นอกจากนี้เรายังต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาแห่งอนาคตที่โลกปัจจุบันหรืออดีตก็ช่วยไม่ได้

2.ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)

น่าสนใจมากว่าทักษะที่สำคัญรองลงมาจากความคิดสร้างสรรค์ คือ ความฉลาดทางด้านอารมณ์ (Emotional Intelligence) โดยหมายถึงการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีและสามารถรับรู้ได้ว่าคนรอบข้างมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร ถึงแม้ว่าโลกอนาคตจะมีเครื่องจักรเข้ามาแทนที่คนจำนวนมาก แต่พนักงานทั้งหลายก็ต้องติดต่อสื่อสารกัน โดยทักษะนี้จะช่วยให้ทุกคนมี Empathy หรือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง Team Work ได้เป็นอย่างดี

3.ทักษะการคิดวิเคราะห์

เนื่องจากโลกแห่งอนาคตมีข้อมูลมหาศาล หรือเรียกได้ว่าเป็นโลกของ Big Data ดังนั้นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วสร้างความเข้าใจ ใช้เหตุผลในการสร้างสมมุติฐาน หรือมองออกว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพื่อการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลในมือ ที่สำคัญจะทำให้คุณกลายเป็นผู้เปิดกว้างทางความคิดในการหาการจัดการปัญหาที่ดีที่สุดและเป็นคนมีเหตุผล

4.ใฝ่รู้อยู่เสมอ

การกระหายในการเรียนรู้ หรือ Active Learning ที่มาพร้อมกับ Growth Mindset จะทำให้เด็กรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด รายงานจาก World Economic Forum คาดการณ์ว่าทักษะการทำงานในปี 2022 นี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนเกือบ 50% เลยทีเดียว ซึ่งผู้ที่มีความพร้อม คือ ผู้ที่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเสริมสร้างทักษะแบบไม่หยุดยั้งนั่นเอง

5.ทักษะในการตัดสินใจ

ถึงแม้ในโลกอนาคตจะมี AI ที่คิดตัดสินใจแทนมนุษย์ด้วยชุดข้อมูลที่มี อย่างไรก็ตามการตัดสินใจครั้งสุดท้าย (Final Decision Maker) จะต้องขึ้นกับมนุษย์ผู้ที่มีความแตกต่างจากหุ่นยนต์เพราะสามารถในการมองภาพรวม หรือ Broader Implication และสามารถพิจารณาศีลธรรม (Moral Decision) ได้ครบทุกมิติกว่า

6.การสื่อสารระหว่างบุคคล

การสื่อสารระหว่างบุคคล หรือ Interpersonal Communication ที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ผู้ร่วมงานเข้าใจการทำงานในทิศทางเดียวกันและสามารถดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วง WFH ที่พนักงานต่างต้องทำงานกันทางไกล (Remote Working) ทักษะนี้จะสำคัญเป็นอย่างมาก

7.ทักษะความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่ การจัดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ แต่รวมถึงการเป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกในทีมได้อีกด้วย เพื่อผลักดันให้พวกเขาใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ นอกจากนี้จะส่งผลดีต่อโปรเจคที่ต้องรับผิดชอบ เพราะจะมีกรอบที่ชัดเจนและการทำงานอย่างเต็มที่ ท้ายที่สุดงานนั้นจะลุล่วงอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์

8.การยอมรับความหลากหลาย

ทักษะนี้ไม่ว่ายุคไหนก็ถือว่าสำคัญทั้งสิ้น การยอมรับความหลากหลาย หรือ Differences Appreciation จะทำให้คุณเข้าใจเพื่อนร่วมงานว่ามีพื้นฐานแตกต่างกันมา อาจจะมีวัฒนธรรมบางอย่างที่ไม่เหมือนกับเรา เช่น การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาต่างกัน เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้จะช่วยให้ดึงประโยชน์ของมันออกมาใช้ไม่ใช่การมองข้อเสียแต่อย่างใด

ทักษะ 8 ข้อที่เด็กรุ่นใหม่ควรพัฒนาให้ไว เท่าทันโลกอนาคต

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับ 8 ทักษะที่เด็กรุ่นใหม่ควรพัฒนาให้ไวเท่าทันโลกอนาคตที่เรานำมาฝากกันวันนี้ ซึ่งในปัจจุบันเราก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าผู้ที่มีทักษะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่กลายเป็นผู้นำ เท่าทันเทคโนโลยีล้ำสมัย แม้โลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดทักษะเหล่านี้ก็จะไม่ถูกแทนที่ด้วยเอไออย่างแน่นอน